Emen » Specials » Islam en wetenschap

Islam en Wetenschap

Islam en Wetenschap De wetenschap vordert met schreden en we doen geleidelijk aan steeds meer kennis op. Wetenschappers hebben het niet altijd bij het rechte eind, dat is in de geschiedenis wel gebleken. In deze special zal dan niet gekeken worden naar theorieën maar naar zo sterk mogelijke bewezen wetenschappelijke feiten. Deze feiten zullen gespiegeld worden aan wat de islam in zijn leerstellingen verteld. Er zullen met name Koran verzen worden gebruikt, om te kijken wat de islam ons vertelt over diverse stellingen uit de wetenschap. Laat ik voorop stellen dat de Koran niet bedoeld is als wetenschappelijk boek. Het is een boek dat het woord van God bevat, dat werd overlevert aan de profeet Mohamed via de aartsengel Gabriël. Het woord is gericht aan de mensheid in het algemeen.

De wetenschap en de Koran

In de Koran worden wetenschappelijke aspecten genoemd, als tekenen voor de mensheid en daarmee het creëren van het besef van de goddelijke oorsprong, van de teksten. Zo zegt God in de Koran :

“Wij hebben duidelijke tekenen neer gezonden. En God leidt naar het rechte pad wie Hij wil.” [Koran 24:46]

In de Koran worden aspecten uit de wetenschap benoemd van allerlei aard. Dit varieert van embryologie tot geologie en van astrologie tot natuurkunde, enzovoort. Er zal in eerste instantie gekeken worden naar de verzen uit de Koran, die eventueel zullen zijn aangevuld met de betrouwbare Hadith(Verzameling van gewoontes, opmerkingen en handelingen van de profeet).

Een open geest

Een voorwaarde als je de artikelen leest, is wel dat je er met een open geest naar kijkt. Doe anders geen moeite, een glas is immers alleen te vullen met de open zijde boven. Je kunt zoveel gieten als je wilt maar het omgedraaide glas zal geen druppel water tot zich nemen.
Grenzen in de zee - Islam en wetenschap

Grenzen in de zee - Islam en wetenschap

De moderne wetenschap leert ons dat, daar waar twee zeeën elkaar ontmoeten, er een onzichtbare barrière tussen hen bevindt. Deze barrière verdeelt de twee zeeën waarbij elk zijn eigen temperatuur, zou…
Ontstaan van het universum - Islam en wetenschap

Ontstaan van het universum - Islam en wetenschap

De visie van het scheppingsverhaal, zoals die is beschreven in de Koran, verschilt nogal t.o.v. het scheppingsverhaal van de bijbel. Dit is tegenstrijdig met de koppeling die veelal gemaakt wordt met…
De ontwikkeling van het embryo - Islam en Wetenschap

De ontwikkeling van het embryo - Islam en Wetenschap

Professor Keith Moore is de prominente wetenschapper, op het gebied van anatomie en embryologie. Hij is tevens de auteur van het boek getiteld " The Developing Human”. Dit boek wordt beschouwd als wet…
Wolken, donder en bliksem - Islam en Wetenschap

Wolken, donder en bliksem - Islam en Wetenschap

In de serie Islam en Wetenschap, analyseren we wat de Koran ons leert met betrekking tot de vorming van wolken, donder en bliksem. We pakken daarvoor het vers uit de koran, dat met betrekking tot dit…
De mug - Islam en Wetenschap

De mug - Islam en Wetenschap

De Koran roept de mensen op de natuur te onderzoeken, zodat zij de tekenen van God hierin kunnen vinden. Het hele universum, met al zijn levende en niet-levende elementen, is gevuld met tekens die ont…
Gepubliceerd door Emen op 25-09-2009, laatst gewijzigd op 17-08-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties